On the move. Mensen van A naar B. Onderweg. De reis heeft het doel in zich.