Galerie

Ambacht in aquarel

uit 2005 tot 2006 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Ambacht in aquarel

Ambacht in aquarel

2006

Gedurende de maanden november en december 2006 heb ik met onderstaande reeks aquarellen in het Gemeentehuis solo geexposeerd met als thema 'Hendrik-Ido-Ambacht in aquarel'. Ik heb ambacht hedendaags weergeven in sepia (oude foto-look). De kleur sepia is tijdloos en schept een sfeervolle atmosfeer.

De Waal

De Waal

2006

De Waal gezien vanaf het Ambachtsepad richting Oostendam. De bedijking van de Zwijndrechtse Waard 1332 -1336 hield tevens in; het afsluiten van de Waal, westelijk de Heer-Jansdam en oostelijk de Oostendam. Lange tijd kon over dit stukje Waal niet gevaren worden. Toen het Polderbestuur van de Waalpolders in 1636 besloot er een schutsluis van te maken, moet dit gdeelte uitgebaggerd worden.

De Hoogt

De Hoogt

2006

Toen de scheepswerf en gashouderbouw Jonker en Stans omstreeks 1900 opgericht werd, bestond er al gauw behoefte aan woningen voor het personeel. Deze 12 woningen onder één kap werden in 1904 gebouwd. Het complex staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst met de volgende omschrijving; 'Goed voorbeeld van ontluikend sociaal gevoel en tevens om 'hoger' personeel te binden.

Henriette Ronnerbrug

Henriette Ronnerbrug

2006

Deze houten brug en in het verlengde daarvan de brug over de wetering aan de Vrouwgelenweg dateren uit ca. 1985. Henriëtte Ronner was een kunstschilderes die leefde van 1821- 1909. De mooie architectuur van de brug, met zijn bijzondere verlichting en boog, maken deze brug tot een lust voor het kunstenaarsoog. Links zien we de huizen aan de Henriëtte Ronnerstraat.

Kastanjehoeve

Kastanjehoeve

2006

Deze voormalige boerderij van ouds genoemd Kastanjehoeve is gelegen aan de Kerkstraat en is vermoedelijk gebouwd eind 18e-begin 19e eeuw. Het oorspronkelijke boerenwoonhuis is nu praktijkruimte voor een notaris. Deze fraaie woonboerderij valt onder de Rijksmonumentenwet van 1988 en is dus een Rijksmonument.

Waelneshoeve

Waelneshoeve

2006

De Waalneshoeve aan de Kerkstraat is de oudste boerderij van Hendrik-Ido-Ambacht en dateert uit de 14e eeuw. De oudste vondsten van de boerderij dateren uit de 13e eeuw. Het oudste nog bestaande deel dateert uit de 14e eeuw. Thans wordt de boerderij ook nog bewoond. De Waalneshoeve is een Rijksmonument.

De Haven

De Haven

2006

De jachthaven op deze plaat en een plasje water links van het Noordeinde naar de brug over de Noord vormen de laatste restanten van wat eens de Oostendamse Haven was. Met het dempen van het begin van de haven, de schutsluis en de aanleg van het Noordeinde kreeg de jachthaven zijn huidige vorm.

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

2005

De Vrouwgelenweg is een eeuwen oude landweg waarvan de oorsprong van de naam helaas onbekend is. Er word wel verondersteld dat er ooit een dijk gelegen heeft en dat het land tussen deze weg en de rivier een uiterwaard was. Wel weten we dat er langs de Vrouwgelenweg een stuk grond lag, waarvan de naam als straatnaam terug te vinden is in de plattegrond van H. I. Ambacht.

Oude gemeentehuis

Oude gemeentehuis

2005

Op deze prent zien we het eerste gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht. Het pand aan de Dorpsstraat. Toen het huis in 1858 afbrandde gingen ook de archieven verloren. Het werd weer opgebouwd waarna het tot 1897 gedeeltelijk in gebruik bleef bij de gemeente. Na de uitbreiding met één traverse rechts van de ingang bleef het tot 1951 de zetel van het gemeentebestuur.

Hoge Kade

Hoge Kade

2006

De Hoge Kade langs de Gemeenlandswatering was de overgang van Kerkstraat naar Dorpsstraat. De Gemeenlandswatering verbond de twee watermolens die ter hoogte van Cascade stonden met de Waal. De waalboezem is na de afsluiting van de Waal bij Heerjansdam en H.I.Ambacht omstreeks 1332-1336 altijd als polderboezem gebruikt om het overtollige water af te voeren naar Oude Maas en Noord.

Poortgebouw

Poortgebouw

2006

Toen er in en rondom de Herv. Dorpskerk niet meer begraven mocht worden zocht het toenmalige gemeentebestuur naar een plaats elders in het dorp om de doden te begraven. Het werd gevonden aan de Kerkstraat.In 1854 werd het poortgebouw naar het kerkhof gebouwd. Het is een Rijksmonument.

Dorpskerk

Dorpskerk

2006

Dit kerkje moet gebouwd zijn omstreeks 1340. Het oudste deel van de kerk is het onderste deel van de toren. In 1981-1982 werd een groot restauratieplan uitgevoerd waarbij de orgelgalerij gesloopt werd en het orgel vrij kwam te staan in de koorruimte. Het orgel werd gebouwd in 1696 door orgelbouwer Jan Duyschot. Het kerkgebouw is een Rijksmonument maar de consistorie een Gemeentemonument.